Wat hebben uw campagnes opgeleverd?

De investering voor reclamecampagnes is vaak hoog en u wilt weten wat uw ROI is geweest van uw campagnes. Sherloq helpt u met het inzichtelijk krijgen daarvan. Voorafgaand aan een campagne beginnen wij met een 0-meting en direct na afloop van de campagne de 1-meting. Het geeft antwoord op vragen als: Is de campagne gezien? Wat is het effect van de campagne op de naamsbekendheid, het imago en de overwegingsintentie? Zet de campagne aan tot handelen? 

Beide campagnes worden zuiver met elkaar vergeleken om het effect daarvan inzichtelijk te maken.

Meer inzicht in ROI van de campagne

Meer inzicht in ROI van de campagne

Medewerkers-onderzoek

Snel en duidelijk inzicht in behalen van de (communicatie)doelstellingen

To-the-point rapportage met concrete aanbevelingen

To-the-point rapportage met concrete aanbevelingen

Welke inzichten krijgt u uit onze onderzoeken?

 • Bereik ik de juiste doelgroep?
 • Kan men zich de campagne uitingen herinneren?
 • Evaluatie van de uitingen
 • Komt de juiste boodschap over?
 • Wat is het effect om kennis, houding, gedrag?
 • Wat doet het met mijn merk KPI’s?
 • Hoe is de houding veranderd ten aanzien van mijn merk?
 • Zet de campagne aan tot actie?

Wat krijgt u als klant?

Sherloq hanteert een transparant tarief voor de ondersteuning bij het in kaart brengen van campagne effecten. Zo weet u gelijk waar u aan toe bent! 

Waarom Sherloq bij campagne effectonderzoek?

 • U kunt op basis van de resultaten intern rapporteren wat het resultaat is van uw werkzaamheden.
 • Wij maken de vragenlijst volledig voor u op maat
 • Wij schakelen snel en duidelijk
 • Wij rekenen de beste tarieven in de markt
 • U schakelt met ervaren onderzoekers met een achtergrond in communicatie onderzoekVANAF

3500,-

OFFERTE AANVRAGEN