<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=231854181072198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Gemeente Ermelo laat burgers meedenken via Burgerpeiling Ermelo

17-06-2019

Gemeente Ermelo laat burgers meedenken via Burgerpeiling Ermelo

In de Gemeente Ermelo zijn er mooie plannen en grote ambities. De gemeenteraad gaat hier de komende maanden belangrijke keuzes over maken. Voordat de raad keuzes maakt, wil zij de inwoners van Ermelo graag bij deze afwegingen betrekken en dat is wat Sherloq betreft een mooi voorbeeld van goede burgerparticipatie!

Het onderzoekstraject

Eind april – begin mei werd de onderzoekssamenwerking tussen de Gemeente Ermelo en Sherloq officieel in gang gezet. Er werd een vragenlijst afgestemd waarin werd ingegaan op doelen die de gemeenteraad heeft opgesteld voor de Gemeente Ermelo. Deze doelen waren opgedeeld in 4 categorieën:

  • Samen werken in Ermelo
  • Samen leven in Ermelo
  • Samen wonen in Ermelo
  • Samen ondernemen in Ermelo


Per categorie werden vervolgens een aantal doelen benoemd waarbij respondenten konden aangeven hoe belangrijk ze het doel vonden.

Het onderzoek werd vervolgens op diverse manieren uitgezet. Raadsleden gingen 7 mei op diverse plaatsen in de Gemeente Ermelo het gesprek aan met de lokale bevolking en aan hen werd gevraagd om deel te nemen aan de korte vragenlijst (via afname middels iPads). Ook kregen inwoners de kans om de vragenlijst via social media en de website in te vullen. 

Hoge respons en goede terugkoppeling van resultaten

De respons was overweldigend, er namen bijna 600 respondenten binnen korte tijd deel aan het onderzoek, een bewijs dat de bevolking van Ermelo graag meedenkt over actuele thema’s. Naast de respons zijn er nog een aantal zaken die goed zijn om te benoemen binnen dit traject:

  • Terugkoppeling van resultaten. De Gemeente Ermelo koos ervoor om de resultaten van het onderzoek via een infographic terug te koppelen aan iedereen die daar prijs op stelde. Dit kon worden aangegeven aan het einde van de vragenlijst. Ook werden enkele bossen bloemen verloot onder de deelnemers.
  • Opbouw Burgerpanel. Respondenten konden daarnaast aangeven of ze het leuk vonden om vaker deel te nemen aan Burgerpeilingen. Om die manier zet de Gemeente Ermelo de eerste stappen richting een Burgerpanel!


Al met al een mooi onderzoekstraject. We danken de Gemeente Ermelo voor het enthousiasme waarmee dit traject werd omarmd en natuurlijk de inwoners voor hun bereidheid tot deelname.

peiling resultaten door sherloq voor gemeente ErmeloDe infographic is vervaardigd door Home of the Brave.