<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=231854181072198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Naamsbekendheid vergroten

04-02-2019

Sherloq vergroot naamsbekendheid

Vaak wordt bij nieuwe reclame campagnes of bij het opstellen van marketing en sales doelstelling gesproken over het vergroten van de naamsbekendheid. Vaak blijkt er echter geen actueel beeld te zijn van de naamsbekendheid is. Het meten van de naamsbekendheid via een 0-meting is daarom een ideaal middel om inzicht te krijgen in een aantal belangrijke merk KPI’s. Op basis van de resultaten kunnen vervolgens doelstellingen worden geformuleerd om de naamsbekendheid te vergroten.

 

Wat is Naamsbekendheid onderzoek

Een naamsbekendheidonderzoek is een ideaal middel om inzicht te krijgen in de bekendheid van een bedrijf/product/dienst en/of merk. Binnen een naamsbekendheidonderzoek wordt er inzicht gecreëerd in verschillende onderdelen:

  • Spontane naamsbekendheid
  • Geholpen naamsbekendheid
  • Reclamebekendheid
  • Houding (b.v. aan de hand van imago statements)
  • Gedrag: Overweging, voorkeur

 

Met spontane naamsbekendheid wordt bedoeld dat respondenten die deelnemen aan het onderzoek uit zichzelf namen noemen, hierbij wordt ook vaak gekeken naar de naam die als eerste wordt genoemd (top-of-mind niveau). Bij geholpen bekendheid krijgen respondenten een lijst van namen van bedrijven of merken voorgelegd en wordt gevraagd of men deze kent.

 

Redenen voor het laten meten van de naamsbekendheid

Er zijn veel redenen voor het laten uitvoeren van een naamsbekendheid onderzoek. We zetten er een paar op een rijtje:

Voorafgaand aan een reclamecampagne.
Een naamsbekendheid meting wordt regelmatig ingezet voorafgaand aan een reclamecampagne via een nulmeting. Vervolgens wordt na afloop een nieuwe meting uitgevoerd (effectmeting) om inzichtelijk te brengen wat de campagne heeft gedaan op de diverse merk KPI’s.

Input voor Sales en Marketingplannen.
Waar staan we aan het begin van het jaar en waar staan we aan het einde? Hebben alle inspanningen die we voor het merk of bedrijf hebben gedaan geleidt tot een verbetering van onze merkfunnel.

Concurrentieveld.
Wie vormen uw belangrijkste concurrentie en hoe staat het met de overweging en voorkeur voor andere merken? Voor nieuwe toetreders is het vaak een middel om snel en betaalbaar inzicht te krijgen in wat het concurrentieveld is. Daarnaast is het ook interessant om te weten op welke imago statements deze bedrijven hoog scoren, dit kan helpen in de positionering van uw eigen merk.

Een hoge naamsbekendheid zorgt ervoor dat (potentiële) klanten de weg beter vinden naar uw merk of bedrijf. Verkopen begint immers met dat mensen u wel moeten kennen.

 

Tips bij het meten van de naamsbekendheid

De meest gebruikte onderzoekmethodes voor het meten van de naamsbekendheid zijn online onderzoek, telefonisch en face-to-face. We zetten een aantal tips op een rijtje die u kunnen helpen bij het laten uitvoeren van een naamsbekendheid onderzoek

Kies de juiste doelgroep.
Denk goed na over welke doelgroep voor u relevant is of kan zijn in de toekomst. Betreft het bijvoorbeeld een brede doelgroep van Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar of is het een groep waar u zich met uw communicatie en marketing opricht (Bijvoorbeeld vrouwen in de leeftijd 18 – 34 jaar).

Kies de juiste vragen.
U gaat al onderzoek laten uitvoeren naar uw naamsbekendheid en krijgt inzicht in spontane en geholpen naamsbekendheid. Er zijn ook mogelijk andere interessante vragen die prima kunnen worden toegevoegd binnen uw onderzoek (zie kopje naamsbekendheid onderzoek).

Kies het juiste aantal respondenten.
Zorg altijd voor een representatieve steekproef. Hier kan het onderzoekbureau ongetwijfeld in adviseren. Zo wordt voor NL representatief 18+ vaak minimaal N=400 gehanteerd. Denk ook goed na over welke uitsplitsingen u evt. relevant zou vinden na afloop van het onderzoek. De stelregel is doorgaans hoe meer uitsplitsingen u wenst te maken, des te hogere steekproef wordt geadviseerd.

Zorg voor goede afstemming over de vragenlijst.
Vaak verwacht een marktonderzoek dat u zelf ook met input komt. Denk bijvoorbeeld alvast na welke lijst aan bedrijven (concurrenten) u aan het onderzoek wilt toevoegen, wie u als belangrijkste concurrentie ziet en op basis van welke imago statements u wilt worden beoordeeld. Dit helpt in het snel realiseren van een definitieve vragenlijst.

Na de 0-meting volgt de 1-meting. Vraag alvast naar de mogelijkheden van een vervolgmeting en het tarief daarvoor. Vaak kunnen marktonderzoekbureaus gebruik maken van de rapportage template en vragenlijst van de 0-meting en zijn daardoor de investeringen voor vervolgonderzoek lager.